Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

№ 1 (5), 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Завантаження №1 буде

доступним після виходу №2-2017

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

ЗМІСТ

 

 

ІНСУЛЬТ

 

5 Козёлкин А.А., Новикова Л.В.

КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ПОВТОРНЫМ МОЗГОВЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ПОЛУШАРНЫМ ИНСУЛЬТОМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ завантажити

 

10 Дарий В.И.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ПОЛУШАРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ С ПРОРЫВОМ НЕКРОТИЧЕСКИХ МАСС В ЖЕЛУДОЧКИ МОЗГА завантажити

 

12 Гев’як О.М.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ГОСТРИЙ ПЕРІОД КРОВОВИЛИВУ В ГОЛОВНИЙ МОЗОК завантажити

 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ МОЗКУ

 

15 Черний Т.В., Андронова М.А., Черний В.И., Андронова И.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЭГ-ПРЕДИКТОРОВ НЕЙРОМЕДИАТОРНОЙ И НЕЙРОГЛИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА завантажити

 

24 Григорова И.А., Ескин А.Р.

РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ТЕРАПІЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ завантажити

 

29 Алиев К.Т., Бондаренко Е.В., Пономарев Г.В., Скоромец А.А., Скоромец А.П., Смолко Д.Г., Шумилина М.В.

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОЦИТОПРОТЕКТОРОВ С ПОМОЩЬЮ БИОМАРКЕРОВ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА завантажити

 

34 Кузнецова С.М., Егорова М.С.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТИКОЛИНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ завантажити

 

41 Дзяк Л.А., Мизякина Е.В., Сук В.М.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ завантажити

 

48 Терехов Г.В., Чухраев Н.В.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ АУТОПЛАЗМЫ КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ АСИММЕТРИЙ ЛИЦА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ завантажити

 

51 УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: РЕАКЦІЯ НА ВАЖКИЙ СТРЕС І РОЗЛАДИ АДАПТАЦІЇ. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД завантажити

 

59 Мардзвік В.М., Мардзвік М.В.

ЛІКУВАННЯ СУГЛОБОВОГО СИНДРОМУ ТА ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ ПРЕПАРАТОМ ВІТАКСОН завантажити

 

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

 

65 Маркин С.П.

ПОРАЖЕНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА (ПАТОГЕНЕЗ, ТЕРАПИЯ) завантажити

 

ДИТЯЧА НЕВРОЛОГІЯ

 

71 Кирилова Л.Г., Мірошников О.О., Грабовенська І.О.

РОЗЛАДИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА ЯК РАННІ ПОРУШЕННЯ НЕЙРОРОЗВИТКУ В ДІТЕЙ завантажити

 

КАРДІОНЕВРОЛОГІЯ

 

79 Кузнецова С.М., Сычов О.С., Егорова М.С.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ (обзор) завантажити

 

86 ПОТРІБНА КНИГА завантажити

 

87 ВІТАЄМО завантажити

 

89 МЕДИЧНІ ПОДІЇ завантажити


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КАРДІОНЕВРОЛОГІЯ
5 С.Н. Стаднік
Клініко-імунологічні взаємозв’язки та можливість корекції порушень цитокінової регуляції й когнітивної дисфункції в пацієнтів із фібриляцією передсердь
13 С.М. Кузнецова, М.С. Егорова
Место метаболических цитопротекторов в коррекции нейрокардиальных нарушений у пациентов, перенесших кардиоэмболический инсульт
21 О.М. Пархоменко, О.О. Сопко, Я.М. Лутай, О.І. Іркін
Ризик віддалених серцево-судинних подій і функція нирок у хворих на гострий інфаркт міокарда
ІНСУЛЬТ
26 Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної/спеціалізованої, третинної/високоспеціалізованої медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив)»
ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ
47 М.Ф. Иванова, А.В. Семенова
Нормотензивная гидроцефалия (синдром Хакима-Адамса): исторические и современные аспекты диагностики, лечения, клиническая значимость в практике невролога
КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ
56 Е.Л. Товажнянская, Е.Т. Соловьева, О.И. Каук, Н.А. Некрасова, Е.В. Марковская, А.П. Самойлова
Когнитивные нарушения у лиц, перенесших вич-ассоциированные менингоэнцефалиты
ХВОРОБА ПАРКІНСОНА
60 И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич
Инновационные возможности объективизации качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона
ФАРМАКОТЕРАПІЯ В НЕВРОЛОГІЇ
66 С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, В.П. Чижова, М.С. Егорова, А.Г. Скрипченко
Эндотелиальная дисфункция — фармакологическая мишень дисциркуляторной энцефалопатии
77 Д.В. Дмитриев, А.И. Дацюк, Л.В. Дацюк, С.А. Яценко
Возможности Габапентина (медитана) в лечении хронических послеоперационных болевых синдромов
81 В.І. Цимбалюк, Ю.В. Цимбалюк, О.М. Базік
Комплексне лікування хворих із посттравматичними та компресійно-ішемічними нейропатіями із застосуванням препарату Мелбек (мелоксикам) у післяопераційному періоді
МЕДИЧНІ ПОДІЇ
85 Н.А. Скачкова
15-й европейский конгресс по клинической нейрофизиологии: 30 сентября — 3 октября 2015 года, Чешская Республика, г. Брно
Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика