Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

№ 2 (5), 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Завантаження №2 буде

доступним після виходу №3-2017

 

 

 


 

 

 


 

 

ЗМІСТ

 

 

ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ НЕРВОВИХ ХВОРОБ

 

5 Дзяк Л.А., Цуркаленко Е.С.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ И СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА завантажити

 

11 Мяловицька О.А., Хижняк Ю.В., Небор Я.Я.

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ завантажити

 

ТЕРАПІЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 

17 Кузнецова С.М., Кузнецов В.В., Егорова М.С.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТИКОЛИНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ завантажити

 

25 Дзяк Л.А., Цуркаленко Е.С.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОКСИДАНТНОГО СТРЕССА КАК ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ СОСУДИСТЫХ КОМОРБИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ завантажити

 

36 Кузнецов В.В., Бульчак В.Н.

ПОЛУШАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЦЕРЕБРОЛИЗИНА НА ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ И БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ завантажити

 

47 Кузнецова С.М., Глушко С.Ф.

МЕЛАТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ В ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИИ завантажити

 

ОГЛЯД

 

53 Карабань И.Н., Карасевич Н.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА завантажити

 

ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ

 

61 Померанцева Т.И., Скоробогатова О.В.

ГИПОМЕЛАНОЗ ИТО: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ завантажити

 

ІЗ ПЕРШОДЖЕРЕЛ

 

64 Павлов І.П.

ПРОБЛЕМА СНУ завантажити

 

74 Павлов І.П.

«ВНУТРІШНЄ ГАЛЬМУВАННЯ» УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ І СОН — ОДИН І ТОЙ САМИЙ ПРОЦЕС завантажити

 

85 ПОТРІБНА КНИГА завантажити

 

86 МЕДИЧНІ ПОДІЇ завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КАРДІОНЕВРОЛОГІЯ
5 С.Н. Стаднік
Клініко-імунологічні взаємозв’язки та можливість корекції порушень цитокінової регуляції й когнітивної дисфункції в пацієнтів із фібриляцією передсердь
13 С.М. Кузнецова, М.С. Егорова
Место метаболических цитопротекторов в коррекции нейрокардиальных нарушений у пациентов, перенесших кардиоэмболический инсульт
21 О.М. Пархоменко, О.О. Сопко, Я.М. Лутай, О.І. Іркін
Ризик віддалених серцево-судинних подій і функція нирок у хворих на гострий інфаркт міокарда
ІНСУЛЬТ
26 Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної/спеціалізованої, третинної/високоспеціалізованої медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив)»
ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ
47 М.Ф. Иванова, А.В. Семенова
Нормотензивная гидроцефалия (синдром Хакима-Адамса): исторические и современные аспекты диагностики, лечения, клиническая значимость в практике невролога
КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ
56 Е.Л. Товажнянская, Е.Т. Соловьева, О.И. Каук, Н.А. Некрасова, Е.В. Марковская, А.П. Самойлова
Когнитивные нарушения у лиц, перенесших вич-ассоциированные менингоэнцефалиты
ХВОРОБА ПАРКІНСОНА
60 И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич
Инновационные возможности объективизации качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона
ФАРМАКОТЕРАПІЯ В НЕВРОЛОГІЇ
66 С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, В.П. Чижова, М.С. Егорова, А.Г. Скрипченко
Эндотелиальная дисфункция — фармакологическая мишень дисциркуляторной энцефалопатии
77 Д.В. Дмитриев, А.И. Дацюк, Л.В. Дацюк, С.А. Яценко
Возможности Габапентина (медитана) в лечении хронических послеоперационных болевых синдромов
81 В.І. Цимбалюк, Ю.В. Цимбалюк, О.М. Базік
Комплексне лікування хворих із посттравматичними та компресійно-ішемічними нейропатіями із застосуванням препарату Мелбек (мелоксикам) у післяопераційному періоді
МЕДИЧНІ ПОДІЇ
85 Н.А. Скачкова
15-й европейский конгресс по клинической нейрофизиологии: 30 сентября — 3 октября 2015 года, Чешская Республика, г. Брно
Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика